Windows Live Essentials 16.4.3528.0331

Windows Live Essentials 16.4.3528.0331

Microsoft – Freeware – Android Windows
ra khỏi 545 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Windows Live Essentials (trước đây là Windows Live Installer) là một bộ ứng dụng phần mềm miễn phí của Microsoft nhằm cung cấp tích hợp và kèm e-mail, tin nhắn tức thì, chia sẻ ảnh, xuất bản blog, Dịch vụ bảo mật và các thực thể khác Windows Live. Yếu tố cần thiết chương trình được thiết kế để tích hợp tốt với nhau, với hệ điều hành Windows, và với khác Windows Live web-based dịch vụ chẳng hạn như Windows Live hình ảnh và Windows Live Hotmail, do đó họ hoạt động như một "tổng thể liền mạch". Windows Live Essentials sẽ được tích hợp với Windows 7 (nhưng không phải "đóng gói" với Windows 7) và có sẵn sẽ được tải xuống từ Windows Live tải xuống.

Windows Live Essentials cho phép người dùng để chọn và cài đặt ứng dụng Windows Live phần mềm sau đây:

Windows Live gia đình an toàn Windows Live Mail Windows Live Messenger Windows Live Movie Maker (Windows Vista và Windows 7 chỉ) Windows Live Photo Gallery Windows Live Sync (tích hợp với thanh công cụ và bộ sưu tập ảnh) Windows Live thanh công cụ Windows Live Writer Microsoft Office Outlook kết nối Microsoft Office Live Add-in Microsoft Silverlight

Tổng quan

Windows Live Essentials là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 33.929 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Windows Live Essentials là 16.4.3528.0331, phát hành vào ngày 25/04/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/12/2008. Phiên bản phổ biến nhất là 16.4.3528.0331, được sử dụng bởi 30 % trong tất cả các cài đặt.

Windows Live Essentials đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows.

Người sử dụng của Windows Live Essentials đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Windows Live Essentials!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 33.929 UpdateStar có Windows Live Essentials cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại